Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Materiały dydaktyczne i programy nauczania wypracowane w ramach projektu innowacyjnego 2012-02-14
W ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” (WND-POKL.09.05.00-18-001/10). Celem projektu było zdiagnozowanie stanu szkół zawodowych w kontekście powiązania ...więcej
Zaproszenie do udziału w Forum Partnerskim w Sztokholmie, 12-13.10.2011 2011-08-01
W wyniku współpracy nawiązanej przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich z partnerami szwedzkimi, między innymi ze Szwedzką Radą EFS oraz organizacją Arbetsmiljoeforum, pojawiła się możliwość uczestnictwa polskich projektodawców w dużym, prestiżowym wydarzeniu o ...więcej
Konkursy innowacyjne i współpracy ponadnarodowej planowane do ogłoszenia w 2011 roku 2011-03-09
Wojewódzki Urząd Pracy planuje ogłosić w 2011 roku 3 konkursy innowacyjne oraz 4 konkursy współpracy ponadnarodowej. Konkursy zostaną ogłoszone w następujących Priorytetach:     Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich   Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym: ...więcej
Aktualizacja publikacji: "Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" 2011-03-09
W związku ze zmianą Systemu realizacji PO KL wprowadzoną w dniu 1 stycznia 2011 r. Krajowa Instytucja Wspomagająca przygotowała aktualizację publikacji Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Publikacja przeznaczona jest dla projektodawców zainteresowanych ...więcej
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego