Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 2012-11-22

W dniu 15.01.2013 Rada Ministrów przyjęła Założenia Umowy Partnerstwa, które określają kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej 2014-2020. W dokumencie wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne.

Założenia stanowią także podstawę przygotowania projektu Umowy Partnerstwa oraz programów operacyjnych na lata 2014-2020. Umowa Partnerstwa będzie rodzajem kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym pokażemy w jaki sposób chcemy zainwestować powierzone nam środki unijne i osiągnąć dzięki nim cele rozwojowe kraju.

Założenia były konsultowane podczas 16 regionalnych konferencji w każdym z województw. Uczestniczyły w nich władze samorządów wojewódzkich oraz partnerzy społeczni i samorządowi. Rozpoczęły się 16 listopada 2012 r. na Śląsku i zakończyły 19 grudnia 2012 r. na Mazowszu.

Dokumenty krajowe:
 
Projekty rozporządzeń parlamentu europejskiego i rady: 
 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006

 

Aktualne informacje nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dostępne sa na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/. 

 

 

więcej
luty 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego