Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr 18/POKL/6.1.1/2012 2012-02-28

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ogłasza konkurs zamknięty nr 18/POKL/6.1.1/2012

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

  1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.
  2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.
  3. Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.
  4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
  • staże/praktyki zawodowe,
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • subsydiowanie zatrudnienia.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota  10 000 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 28 lutego 2012 r. do 6 kwietnia 2012 r. w godzinach pracy Urzędu, od 730 - 1530

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
ul. Lisa Kuli 20
35 - 025 Rzeszów
Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38 - 400 Krosno, pokój nr 31

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37 - 700 Przemyśl, pokój nr 4  

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
pl. Bartosza Głowackiego 34
39 - 400 Tarnobrzeg, pokój nr 7.

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie/Oddziałów Zamiejscowych WUP.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym w dniu 15 marca 2012 r. w Sali Konferencyjnej nr A101 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, o godz. 1000 oraz podczas dnia otwartego, który odbędzie się 20 marca 2012 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9a, w godz. od 900 do 1400.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl/Aktualności.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej, ul. Króla Kazimierza 7, 35 - 061 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej, ul. Króla Kazimierza 7, 35 - 061 Rzeszów, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

 

Do pobrania:
Dokumentacja konkursowa - konkurs zamknięty nr 18/POKL/6.1.1./2012

 

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2012-02-28  
luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego