Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Konkurs fotograficzny pt. „Kapitalne zdjęcie PO KL na Podkarpaciu” 2012-03-14
Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie fotograficznym pt. „Kapitalne zdjęcie PO KL na Podkarpaciu”. Przedmiotem Konkursu jest fotografia tematycznie związana z hasłem promocyjnym Programu Kapitał Ludzki – „Człowiek - najlepsza inwestycja”
 
W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne, które ukończyły 18-sty rok życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, które amatorsko zajmują się fotografią

Celem Konkursu jest propagowanie poprzez prace konkursowe roli jaką odgrywa Program Kapitał Ludzki w życiu mieszkańców Podkarpacia oraz upowszechnianie rezultatów projektów zrealizowanych w ramach PO KL, w tym w szczególności:

  • zainteresowanie szerokiego grona osób Programem Kapitał Ludzki oraz rozbudzanie zainteresowań związanych z Unią Europejską,
  • popularyzacja wiedzy na temat efektów osiągniętych podczas realizacji projektów dofinansowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki.
 
Prace konkursowe wraz z załącznikami należy składać osobiście (w zaklejonej i opisanej kopercie w Kancelarii WUP, pok. 1, ul. Lisa-Kuli 20 w godzinach 7.30 – 15.30) lub nadsyłać pocztą do dnia 15 maja 2012 roku (liczy się data wpływu prac do Urzędu) na adres:
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów
z dopiskiem:
Konkurs fotograficzny
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2012 r., szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.
 
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 
Szczegółowe informacje nt. Konkursu zawarte są w Regulaminie.
 
 
Do pobrania:
 

 

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2012-03-14  
grudzień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego