Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr 21/POKL/6.2/2012 2012-04-20

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ogłasza konkurs zamknięty nr 21/POKL/6.2/2012

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

  1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystywania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota  33 500 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 20 kwietnia 2012 r. do 22 maja 2012 r. w godzinach pracy Urzędu, od 730 - 1530 w siedzibie

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
ul. Lisa Kuli 20
35 - 025 Rzeszów
Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38 - 400 Krosno, pokój nr 31

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37 - 700 Przemyśl, pokój nr 4  

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
pl. Bartosza Głowackiego 34
39 - 400 Tarnobrzeg, pokój nr 7.

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie/Oddziałów Zamiejscowych WUP.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym w dniu 10 maja 2012 r. w Sali Konferencyjnej nr A101 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, o godz. 1000.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl/Aktualności.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej, ul. Króla Kazimierza 7, 35 - 061 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej, ul. Króla Kazimierza 7, 35 - 061 Rzeszów, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

Do pobrania:
Dokumentacja konkursowa - konkurs zamknięty nr 21/POKL/6.2./2012

 

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-20  
luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego