Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr 38/POKL/9.5/2012 2012-09-19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ogłasza konkurs zamknięty nr 38/POKL/9.5/2012

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet  IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach
Działanie 9.5 - Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
 -­ działania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służące zwiększeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich (1)
 -­ rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich (2)

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest
kwota 1 500 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 19 września do 17 października 2012 r. w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul.  płk L. Lisa - Kuli 20
35-025 Rzeszów
 Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:

-­ Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno, pokój nr 31

-­ Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37-700 Przemyśl, pokój nr 4 

-­ Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
pl. Bartosza Głowackiego 34
39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 2 października 2012 r. w sali konferencyjnej Szkoły Języków Obcych i Zarządzania PROMAR-International, ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów, o godz. 10:00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10 (pokój nr 14) Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10 (pokój nr 14) Rzeszów e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

Do pobrania:
Dokumentacja konkursowa nr 38/POKL/9.5/2012

Zamieścił: Paweł Pasterz  
Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-19  
lipiec 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego