Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr 39/POKL/9.6.2/2012 2012-11-05

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ogłasza konkurs zamknięty nr 39/POKL/9.6.2/2012

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

 

Typ projektu możliwy do realizacji w ramach konkursu:

  • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych1.

1 W przypadku kursów językowych ich organizacja obejmuje moduły 60 godzinne (lub ich wielokrotność) i nauka przebiega w grupach liczących nie więcej niż 12 uczestników.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 15.000.000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 5 listopada 2012 r. do 3 grudnia 2012 r. w godzinach pracy Urzędu, od 730 do 1530

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa - Kuli 20
35-025 Rzeszów
Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno, pokój nr 31

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37-700 Przemyśl, pokój nr 4

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
pl. Bartosza Głowackiego 34
39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej nr RA101 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, o godz. 10:00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10 (pokój nr 14) Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10 (pokój nr 14) Rzeszów, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

 

Do pobrania:
Dokumentacja konkursowa nr 39/POKL/9.6.2/2012

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-05  
luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego