Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Konkurs PO KL pt. „Jak zmieniło się moje życie po udziale w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 2013-04-18
Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie PO KL pt. Jak zmieniło się moje życie po udziale w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Przedmiotem Konkursu jest pisemne wypracowanie przedstawiające korzyści, jakie uczestnik konkursu uzyskał dzięki udziałowi w projekcie, pokazanie zmian, które dokonały się w jego życiu zawodowym, osobistym, a także wyrażenie swojej opinii, przemyśleń, punktu widzenia na temat przydatności i celowości uzyskanego wsparcia. 
 
W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego), które były uczestnikami projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki na terenie województwa podkarpackiego.
 
Celem Konkursu jest przedstawienie pozytywnego oddziaływania różnych form wsparcia przewidzianych w projektach realizowanych na terenie woj. podkarpackiego w ramach PO KL na życie mieszkańców regionu oraz upowszechnianie rezultatów projektów zrealizowanych w ramach PO KL, w tym w szczególności:
  • dalsze zainteresowanie szerokiego grona osób Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz rozbudzanie zainteresowań związanych z Unią Europejską,
  • popularyzacja wiedzy na temat efektów osiągniętych podczas realizacji projektów dofinansowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.
 
Prace konkursowe wraz z załącznikami należy składać osobiście (w zaklejonej i opisanej kopercie w Kancelarii WUP, pok. 1, ul. Lisa-Kuli 20 w godzinach 7.30 – 15.30) lub nadsyłać pocztą do dnia 30 czerwca 2013 roku (liczy się data wpływu prac do Urzędu) na adres:
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów
z dopiskiem: 
Konkurs PO KL
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2013 r., szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.
 
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 
Szczegółowe informacje nt. Konkursu zawarte są w Regulaminie.  
 
 

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-27  
marzec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego