Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2017-04-19
Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr 42/POKL/9.1.1/2013 2013-05-13

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ogłasza konkurs zamknięty nr 42/POKL/9.1.1/2013

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Poddziałanie 9.1.1  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

  1. tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (1), 
  2. wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy (2).
 
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 8 500 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa. 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 13 maja 2013 r. do 12 czerwca 2013 r. w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530w siedzibie:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
ul. płk. L. Lisa - Kuli 20
35-025 Rzeszów
Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno, pokój nr 31
 

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37-700 Przemyśl, pokój nr 4 

  Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
pl. Bartosza Głowackiego 34
39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 209 „Pod Klonami” Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10 (pokój nr 14) oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10 (pokój nr 14), e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

Do pobrania:
Dokumentacja konkursowa - konkurs zamknięty nr 42/POKL/9.1.1/2013

 

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-13  
maj 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego