Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Ogłoszenie o naborze projektów systemowych w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym 2013-07-29
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr 1/9.1.1/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych obejmuje następujące zadania:

  1. Organizacja placu zabaw – zakup wyposażenia i montaż placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu wraz z ogrodzeniem placu zabaw.
  2. Dostosowanie pomieszczeń – dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż np. umywalek, misek ustępowych półek, podajników itp.
  3. Wyposażenie – m.in. zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup i montaż wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, mebli, rolet okiennych, wyposażenie lub doposażenie kuchni oraz zakup wyposażenia wypoczynkowego. 
Beneficjentami projektów systemowych mogą być wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi wskazane w Załącznikach nr 2 i 3 do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
 
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 17 244 561,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dopuszczalna wysokość dofinansowania dla jednego oddziału przedszkolnego nie może być większa niż 87 270,05 PLN.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 29 lipca 2013r. do 20 września 2013r. w godzinach pracy Urzędu, od 730 - 1530 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul.  płk L. Lisa - Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Kancelaria WUP, pokój nr 1.
 
Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i realizacji projektów można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2013 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej nr 209 „Pod Klonami” Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności. 

Dodatkowych informacji w zakresie przygotowania i realizacji projektów udzielają również Regionalne Ośrodki EFS:

Realizację projektów systemowych w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym regulują „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” z dnia 3 lipca 2013 r., które są do pobrania na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.
 
W razie pytań bądź wątpliwości, należy skontaktować się z pracownikami Wydziału Rozwoju Kształcenia i Kompetencji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerami telefonów (0-17) 850-92-64  i (0-17) 850-92-92  lub adresem e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Do pobrania:
Szczegółowe informacje dot. naboru projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1

 

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2013-07-29  
czerwiec 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego