Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Ogłoszenie o konkursie otwartym nr 44/POKL/8.2.1/2014 2014-03-31
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ogłasza konkurs otwarty nr 44/POKL/8.2.1/2014

na składanie wniosków o dofinansowanie

z możliwością realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym
 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
 

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

1. Staże i/lub szkolenia praktyczne dla:
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,
- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach.
2. Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.
3. Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.
 
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 
5.000.000,00 PLN słownie: pięć milionów złotych 
pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 2 kwietnia 2014 r.  do daty zamknięcia konkursu ogłoszonej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, w godzinach pracy Urzędu, od 730 - 1530 w siedzibie:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
ul. płk L. Lisa - Kuli 20
35-025 Rzeszów
Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno, pokój nr 31

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37-700 Przemyśl, pokój nr 4

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a 
39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 311

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 23.04.2014 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9 a, o godz. 10.00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Kadr Regionu, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Kadr Regionu, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

Do pobrania:
Dokumentacja konkursowa - konkurs nr 44/POKL/8.2.1/2014

 

 
Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-15  
maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego