Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL 2014-10-03
Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego PO KL ogłasza dodatkowy nabór wniosków nr 3/9.1.1/2014 na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.
 
Termin składania wniosków: 3 października 2014 r. – 27 października 2014 r.
 
Beneficjentami systemowymi w ramach naboru nr 3/9.1.1/2014 są wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wskazane na Liście organów prowadzących wraz ze szkołami podstawowymi i oddziałami przedszkolnymi uprawnionymi do uzyskania wsparcia w ramach dodatkowego naboru w 2014 r.(na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2013 r., wersja 5 z dnia 24.02.2014 r.) zatwierdzonej przez IZ PO KL i MEN pismem z dnia 16 czerwca 2014 r. znak: DZF-I-82203-42-BP/14 stanowiącej Załącznik 8.20 do niniejszej Informacji o dodatkowym naborze
 
Podmioty inne niż wymienione w Załączniku nr 8.20 nie są uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie, otrzymania dofinansowania i realizacji przedmiotowego projektu systemowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i realizacji projektów można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 14 października 2014 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ulicy Poniatowskiego 10 o godz. 10:00.

Przedstawicieli podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania, zainteresowanych udziałem w spotkaniu, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.

Do pobrania: 
 
 
Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-03  
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego