Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Baza konkurencyjności 2014-11-27
Trwają końcowe prace nad systemem informatycznym – Baza konkurencyjności – przygotowywanym przez IZ PO KL, który będzie służył do bezpłatnego zamieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności.
Przewidywany termin uruchomienia bazy to 1 grudnia 2014 r. Strona będzie dostępna pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
Obowiązek upubliczniania zapytań ofertowych przez beneficjentów PO KL to przełom 2014/2015 roku. Szczegółowa data zostanie podana przez IZ PO KL w specjalnym komunikacie. W przyszłości obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.
 
W Bazie konkurencyjności zapytania ofertowe mogą składać zarówno beneficjenci PO KL (podmioty, które zawarły umowę o dofinansowanie projektu) jak i wnioskodawcy (podmioty, które złożyły wnioski o dofinansowanie, które zostały zarejestrowane w systemie KSI SIMIK 07-13).
 
Obowiązkowi publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie konkurencyjności podlegają wszyscy beneficjenci PO KL, co do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jednocześnie beneficjenci PO KL, którzy dla danego zamówienia:

  • nie są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro netto, albo
  • jako podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych nie stosują go w związku z tym, że wartość zamówienia w ramach projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, ale nie przekracza 30 tys. euro netto

także mogą umieszczać zapytania ofertowe w bazie z tym, że w przywołanych przypadkach nie jest to obligatoryjne, a decyzja leży w gestii samego beneficjenta. 

Konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni zakładać jedynie beneficjenci, u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach projektu. Nie należy zakładać kont na próbę. System będzie wymagał od beneficjenta rejestracji konta oddzielnie dla każdego projektu. W czasie rejestracji system będzie wymagał podania numeru identyfikacyjnego sygnatury projektu (ID wniosku o dofinansowanie) w związku, z czym beneficjenci w trakcie rejestracji do systemu powinni zgłosić się do swojego opiekuna projektu w instytucji w celu uzyskania przedmiotowego numeru. 

Do pobrania:

 
Zamieścił: Renata Przywara  
Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-02  
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego