Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Zasady dostępu do Bazy Konkurencyjności 2015-01-05
W celu upublicznienia zapytania ofertowego (ogłoszenia) poprzez Bazę Konkurencyjności (dalej Baza) wymagana jest wcześniejsza rejestracja konta dla danego projektu. Rejestracja konta odbywa się on-line bezpośrednio na stronie internetowej Bazy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (formularz dostępny jest na stronie głównej w sekcji dla beneficjentów).
Instytucja Zarządzająca PO KL zaleca, aby przedmiotowe konto tworzyli beneficjenci. Partnerzy projektu powinni upubliczniać zapytanie ofertowe poprzez beneficjenta.
Podczas dokonywania rejestracji konta należy podać imię i nazwisko osoby, która będzie dodawać ogłoszenie w sensie technicznym. Osoba ta, jako jedyna może tworzyć i upubliczniać zapytanie ofertowe w ramach całego projektu, a jej dane nie są upubliczniane. Jednocześnie za pośrednictwem świadczonej usługi wsparcia technicznego przewidziano możliwość zmiany osoby, do której jest przypisane konto projektu.
 
System, jako pilotaż, w swoich założeniach początkowo nie przewiduje możliwości dostępu do jednego konta przez wiele osób jednocześnie, niezależnie od tego, czy są to osoby reprezentujące beneficjenta, czy inny podmiot.
 
Z uwagi na powyższe należy wytypować u beneficjenta osobę odpowiedzialną, która technicznie będzie wprowadzała ogłoszenie do Bazy. Jednocześnie cały wkład w postaci załączników i treści może przygotować partner projektu. Tworząc zapytanie ofertowe w polu „adres e-mail, na który należy wysłać ofertę” osoba wprowadzająca wskazuje adres e-mail innego podmiotu, który odpowiada za przedmiotowe zamówienie. Ponadto system daje możliwość fakultatywnego podania danych kontaktowych do osoby odpowiadającej bezpośrednio za zamówienie (adres e-mail, telefon, imię, nazwisko).
 
Zamieścił: Renata Przywara  
Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-02  
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego