Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr 15/POKL/9.4/2009 2009-11-19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ogłasza konkurs zamknięty nr 15/POKL/9.4/2009

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: 

 • studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć),
 • studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia,
 • studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej,
 • programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 13 600 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 19 listopada 2009 r. do 17 grudnia 2009 r. w godzinach pracy Urzędu, od 7.30 - 15.30

w siedzibie

 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
  ul. płk. L. Lisa Kuli 20
  35-025 Rzeszów,
  Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:

 • Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
  ul. Lewakowskiego 27B
  38-400 Krosno, pokój nr 33a
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
  ul. Katedralna 5
  37-700 Przemyśl, pokój nr 4
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
  pl. Bartosza Głowackiego 34
  39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7


Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2009 r.  w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego (Rzeszów, ul. Towarnickiego 3A), o godzinie 10.00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / zakładka Szkolenia i konferencje dla Projektodawców.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (ul. Poniatowskiego 10, pokój nr 14) oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (ul. Poniatowskiego 10, pokój nr 14), e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

 

Do pobrania:
Dokumentacja konkursowa - konkurs zamknięty nr 15/POKL/9.4/2009

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2009-11-19  
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego