Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2017-04-19
Przypomnienie dla Beneficjentów o konieczności rejestracji szkoleń 2010-01-21

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca dla komponentu regionalnego PO KL przypomina wszystkim Beneficjentom o obowiązku wynikającym z zawartej umowy o dofinansowanie projektu, a dotyczącym konieczności  zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu.
W przypadku, gdy szkolenie nie jest zlecane podwykonawcom, lecz jego realizatorem jest Beneficjent, wówczas zarejestrowanie Beneficjenta jako instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizowanie w tej bazie informacji o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu - jest obowiązkiem Beneficjenta.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy przypomina wszystkim instytucjom szkoleniowym oferującym szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami) mogą oni uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 3  ustawy o finansach publicznych środkami publicznymi są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zasadach dot. prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych w WUP Rzeszów zawarta jest na stronie internetowej www.wup-rzeszow.pl w zakładce „Rejestr instytucji szkoleniowych”.

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2010-01-21  
maj 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego