Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Sprawozdawczość PO KL 2009-03-05

Sprawozdawczość PO KL realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania Programu oraz przez wszystkich jego Beneficjentów. Za sporządzanie dokumentów sprawozdawczych na poziomie Priorytetu w województwie podkarpackim odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.


W ramach systemu sprawozdawczości sporządzane są następujące dokumenty sprawozdawcze:

  • informacja kwartalna z realizacji PO KL – sporządzana jest co kwartał, zawiera dane nt. ogłoszonych przez IOK konkursów oraz informacje nt. stanu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL,
  • sprawozdania okresowe, roczne oraz końcowe – sporządzane kolejno: za półrocze kalendarzowe, za rok kalendarzowy oraz po zakończeniu realizacji Programu,
  • wniosek Beneficjenta o płatność (w tym w szczególności załącznik nr 2) – na poziomie projektu pełni m. in. funkcję sprawozdania z postępów realizacji projektu (przedstawia postęp rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia).


Do pobrania: 

Rok 2015
Sprawozdanie za I półrocze 2015 roku

Rok 2014
Sprawozdanie roczne za 2014 rok
Sprawozdanie za I półrocze 2014 roku

Rok 2013
Sprawozdanie roczne za 2013 rok
Sprawozdanie za I półrocze 2013 roku

Rok 2012
Sprawozdanie roczne za 2012 rok
Sprawozdanie za I półrocze 2012 roku

Rok 2011
Sprawozdanie roczne za 2011 rok
Sprawozdanie za I półrocze 2011 roku

Rok 2010
Sprawozdanie roczne za 2010 rok
Sprawozdanie za I półrocze 2010 roku

Rok 2009
Sprawozdanie roczne za 2009 rok
Sprawozdanie za I półrocze 2009 roku

Rok 2008
Sprawozdanie roczne za 2008 rok
Sprawozdania za I półrocze 2008 roku

Rok 2007
Sprawozdania za II półrocze 2007 roku

więcej
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego