Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Eksperci/Asesorzy 2008-08-29

W związku z wejściem w życie w dniu 6 marca 2009 r. artykułu 31 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zmianie uległy również zasady dotyczące uczestnictwa zewnętrznych specjalistów w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów. Zgodnie z wykładnią art. 31. w/w ustawy, jeżeli ocena wniosku wymaga udziału zewnętrznego specjalisty, to powinien być to ekspert w rozumieniu przedmiotowego przepisu. 
Zmiana zapisów ustawy spowodowała konieczność nadania dotychczasowym asesorom (osobom nie będącym pracownikiem WUP w Rzeszowie, powoływanym na członków Komisji Oceny Projektów do dokonywania oceny wniosków) statusu eksperta. 
Zasady powoływania oraz wykonywania obowiązków przez ekspertów zostały określone w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz w dokumentach wewnętrznych zatwierdzonych przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Asesor jest osobą nie będącą pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyłonioną w drodze konkursu. Asesor jest powoływany na członka Komisji Oceny Projektów i dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z zasadami obowiązującymi w dokumentach programowych. Asesor przeprowadza ocenę wniosków z obszarów wsparcia zgodnych z jego wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i wiedzą. Za poprawnie dokonaną ocenę wniosku przysługuje mu wynagrodzenie.
Zasady powoływania oraz wykonywania obowiązków przez asesorów są określone w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz w dokumentach wewnętrznych zatwierdzonych przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

Do pobrania:

Dane osobowe ekspertów rekomendowanych do wpisu na listę ekspertów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - konkurs nr 1/2011

Dane osobowe ekspertów rekomendowanych do wpisu na listę ekspertów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Lista asesorów akredytowanych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
- konkurs nr 2/2008

Lista asesorów akredytowanych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie 
- uaktualniona wg stanu na czerwiec 2009

Lista asesorów akredytowanych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie 
- konkurs nr 1/2008

więcej
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego