Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
2009-08-19

Ocena dokonana przez Komisję Oceny Projektów stanowi podstawę do ułożenia listy rankingowej czyli listy wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.

Lista rankingowa zawiera:

  • tytuł projektu,
  • nazwę i adres beneficjenta,
  • liczbę uzyskanych punktów,
  • w przypadku, gdy wniosek został odrzucony - przyczynę odrzucenia wniosku.

W sytuacji kiedy suma wnioskowanych i zaakceptowanych środków finansowych na dofinansowanie projektów przekroczy wysokość środków przeznaczonych przez WUP na dany konkurs, wówczas dofinansowanie otrzymują tylko te wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów.

W sytuacji gdy Wnioskodawca, którego projekt został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania z jakichś przyczyn zrezygnuje z realizacji projektu, wówczas projekty z kolejnych pozycji, które uzyskały największą liczbę punktów mogą zostać przyjęte do realizacji. Wysokość kwoty "zwolnionej" przez projektodawcę , który zrezygnował z realizacji projektu doliczana jest do kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu. 
Dofinansowanie może zostać przyznane projektowi z dalszego miejsca listy rankingowej, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania jest nie większa niż 125% kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu (po doliczeniu wysokości "zwolnionej" kwoty).

Listy rankingowe są ogłaszane niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie rzadziej niż raz na miesiąc podawane są informacje o podpisanych w ramach danego konkursu umowach w postaci Listy zawartych umów.

Lista zawartych umów o dofinansowanie zawiera:

  • tytuł projektu,
  • nazwę i adres beneficjenta,
  • wartość projektu,
  • wartość przyznanego dofinansowania,
  • liczbę uzyskanych punktów,
  • datę zawarcia umowy.

Po podpisaniu ostatniej umowy w ramach danego konkursu ogłaszana jest ostateczna lista zawartych umów o dofinansowanie. Lista ta zawiera zestawienie wszystkich poprzednio opublikowanych informacji o zawartych umowach.

 

 

więcej
kwiecień 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego