Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Zmiana administratora danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-03-24
W związku z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju administratorem danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przetwarzanych w zbiorze pn. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, został Minister Infrastruktury i Rozwoju.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych osoby, których dane są przetwarzane, muszą być przez administratora danych informowane o adresie jego siedziby i o jego pełnej nazwie.
 
Mając na uwadze powyższe informuje się, że przed przedstawieniem do podpisu nowo przystępującym do projektów PO KL uczestnikom oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent powinien zmodyfikować punkt 1) tego oświadczenia w taki sposób, aby brzmiał on w następujący sposób: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.”

 

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-24  
październik 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego