Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Informacja dotycząca korespondencji 2014-11-07

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przywiązuje dużą uwagę do opinii, uwag, informacji, zastrzeżeń itp. partnerów społecznych i klientów WUP dotyczących m.in. sposobu realizacji zadań, w tym oceny wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz poziomu i zakresu oferowanych w projektach usług.

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) podanie (żądanie, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) powinno zawierać "co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie".
Oznacza to, iż wszelkie zgłaszane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy uwagi, informacje itp. o charakterze anonimowym nie będą przedmiotem analizy oraz postępowania wyjaśniającego. Jednocześnie gwarantujemy wszystkim zainteresowanym przekazaniem w/w uwag, informacji nie ujawnianie ich danych personalnych.

 

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-07  
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego