Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Zasady dostępu do Bazy Konkurencyjności 2015-01-05
W celu upublicznienia zapytania ofertowego (ogłoszenia) poprzez Bazę Konkurencyjności (dalej Baza) wymagana jest wcześniejsza rejestracja konta dla danego projektu. Rejestracja konta odbywa się on-line bezpośrednio na stronie internetowej Bazy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (formularz dostępny jest na stronie ...więcej
Obowiązek umieszczania zapytań ofertowych na Bazie Konkurencyjności 2015-01-05
W dniu 1 grudnia 2014 r. uruchomione zostało narzędzie informatyczne o nazwie Baza konkurencyjności, które funkcjonuje pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL będą mieli obowiązek umieszczania na ww. stronie zapytań ofertowych oraz wyników ...więcej
Baza konkurencyjności 2015-01-05
Trwają końcowe prace nad systemem informatycznym – Baza konkurencyjności – przygotowywanym przez IZ PO KL, który będzie służył do bezpłatnego zamieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności. Przewidywany termin uruchomienia bazy to 1 ...więcej
Interpretacja MPiPS w sprawie sytuacji ubezpieczeniowej osób kierowanych na staż w ramach Działania 9.2 PO KL 2014-08-29
W związku z pismem Instytucji Zarządzającej nr DZF-IV-82252-188-IK/14 (NK: 139444/14) z dnia 22 maja 2014 r. oraz pismem DZF-IV-82252-188-JSta/14 (NK:225427/14) z dnia 20 sierpnia 2014 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje informacje dotyczące sytuacji ubezpieczeniowej osób kierowanych na staż w ramach ...więcej
Zwolnienie beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl 2015-01-07
W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w zakresie bazy ofert szkoleniowych, która pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych dostępna będzie dla beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja Zarządzająca PO ...więcej
Informacja dotycząca korespondencji 2014-11-07
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przywiązuje dużą uwagę do opinii, uwag, informacji, zastrzeżeń itp. partnerów społecznych i klientów WUP dotyczących m.in. sposobu realizacji zadań, w tym oceny wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz poziomu i ...więcej
Zmiana administratora danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-03-24
W związku z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju administratorem danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przetwarzanych w zbiorze pn. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ...więcej
Indeksacja stawek jednostkowych w ramach Programu Kapitał Ludzki 2014-01-03
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) Instytucja Zarządzająca Programem zaktualizowała wysokość stawek jednostkowych dla szkoleń językowych i komputerowych.   Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przeprowadza aktualizację stawek ...więcej
Wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy z kwietnia 2013 r. 2013-04-25
Wojewódzki Urząd Pracy opracował Wytyczne, które są dokumentem doprecyzowującym kwestie związane z problematyką przygotowania i realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i obowiązują w odniesieniu do projektów ...więcej
Wyjaśnienia IZ PO KL dotyczące podejrzeń naruszenia zasady konkurencyjności 2013-04-23
IZ PO KL w piśmie o sygnaturze DZF-IV-82252-170-IK/13 przedstawiła wyjaśnienia dotyczące realizacji zasady konkurencyjności, a w szczególności zapytań ofertowych kierowanych do potencjalnych wykonawców. W piśmie mowa jest o niezbędnym potencjale, którym powinien dysponować wykonawca jak również ...więcej

 · [1] · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 
kwiecień 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego