Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Dokumenty do pobrania 2008-10-17

Zobacz:

  1. Akty prawne. Zakładka zawiera ustawy i rozporządzenia polskie i unijne.

  2. Dokumenty programowe. W zakładce tej znajdują się podstawowe dokumenty związane z wdrażaniem PO KL, m. in. Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013, System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz wytyczne.  

  3. Przygotowanie projektu. Znajdują się tutaj dokumenty konieczne do napisania projektu, wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z instrukcją jego wypełniania. 

  4. Monitoring i sprawozdawczość. Zakładka ta zwiera m. in. wzór wniosku o płatność,  instrukcje, wskaźniki a także dokumenty związane z PEFS. 

  5. Finanse projektu. W zakładce tej dostępne są m. in. dokumenty związane z rozliczaniem projektu.
więcej
grudzień 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego