Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Tytuł projektu Nowa rola zawodowa
Numer projektu WND-POKL.08.01.02-18-255/10
Projektodawca/ Instytucja realizująca wsparcie Firma Szkoleniowo-Usługowa PROFESSION S.C. Marian Róg, Łukasz Róg
Adres projektodawcy ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica,
,
,
Tel. osoby ds. rekrutacji 14 683 33 70
Zasięg projektu województwo podkarpackie
Grupa docelowa
  • osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa - rolnicy lub domownicy, zamieszkujący i wykonujących swoją działalność rolniczą na terenie woj. podkarpackiego w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej, bądź w mieście do 25 tys. mieszkańców, lecz w momencie przystąpienia do projektu złożą oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem; Osoby z wykształceniem co najwyżej średnim)
  • łącznie - 120 osób
Termin planowanej rekrutacji
Zakres merytoryczny wsparcia od 01.10.2011
ZOkres realizacji projektu od
  • szklenia aktywizujące
  • indywidualne doradztwo i pośrednictwo pracy
  • szkolenia zawodowe:

- kurs - operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień
- kurs - operatora koparki w zakresie III klasy uprawnień
- kurs - operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień

do 2011-10-01