Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym „Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim ... 2014-11-21
Badanie pt. „Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020” było realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przez Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB w okresie od stycznia do października 2014 r. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Celem głównym badania było określenie skali i zakresu zjawiska zagrożenia wykluczeniem społecznym (ubóstwem, izolacją społeczną) wśród mieszkańców województwa podkarpackiego, poprzez diagnozę rodzajów i przyczyn wykluczenia społecznego, w tym zagrożenia ubóstwem. Diagnoza została przeprowadzona w oparciu o dane zastane i badania własne, w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
 
Badaniami terenowymi objęto szeroką grupę mieszkańców województwa podkarpackiego (wykonano ponad 2,5 tys. wywiadów face to face, w tym 100 z osobami bezdomnymi) – na jego podstawie wnioskowano o skali zagrożenia wykluczeniem społecznym, jego specyfice i determinantach. Uzyskaną wiedzę pogłębiono w wywiadach indywidualnych (35). Z kolei zogniskowane wywiady grupowe i badanie metodą delficką pomogło zebrać wiedzę ekspertów na temat realnych form pomocy osobom w tej niekorzystnej sytuacji.
 
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.
 
Do pobrania:

 

Zamieścił: Renata Przywara  
Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-21  
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego