Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Przygotowanie projektu
Zmodyfikowane Wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - marzec 2014 r.
Data: 14/03/18
Rozmiar: 435.41 kB
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL - 1 stycznia 2014 rok
Data: 14/01/15
Rozmiar: 4937.02 kB
Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.1.2 PO KL - listopad 2013 r.
Data: 13/11/25
Rozmiar: 1943.85 kB
Poradnik „Przegląd inspirujących pomysłów na włączanie perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS” z 2011 roku
Data: 11/05/23
Rozmiar: 783.16 kB
Poradnik - Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL - zaktualizowany w 2010 roku
Data: 10/04/13
Rozmiar: 416.27 kB
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL z kwietnia 2010 r.
Data: 10/05/31
Rozmiar: 750.25 kB
Poradnik dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczący zwiększenia dostępności wsparcia w ramach projektów PO KL dla osób wykluczonych społecznie z 2009 roku
Data: 09/06/19
Rozmiar: 1600.5 kB
Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim z maja 2013 r.
Data: 13/05/28
Rozmiar: 853.68 kB
Zaktualizowany Wzór załączników do Wytycznych wydanych w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 z maja 2010 roku
Data: 10/05/25
Rozmiar: 1694.42 kB
Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - publikacja KIW CPE z 2010 roku
Data: 10/07/27
Rozmiar: 624.31 kB
Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-18  

 · [1] · 2 · 
Pliki archiwalne
styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego