Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
Strona główna
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2014-04-16
Konsultacje indywidualne dotyczące konkursu nr 32/POKL/7.2.1/2014 2014-04-16
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na konsultacje indywidualne dla Projektodawców zainteresowanych składaniem wniosków w ramach konkursu nr 32/POKL/7.2.1/2014 ogłoszonego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. W godzinach od 9.00 do 14.30 w dniach 24 i 25 kwietnia 2014 r. ...więcej
10 lat Polski w Unii Europejskiej 2014-04-16
  1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy ...więcej
Archiwum transmisji on-line ze spotkania informacyjnego zorganizowanego w ramach ogłoszonego konkursu nr 32/POKL/7.2.1/2014 2014-04-15
    Archiwum transmisji on-line ze spotkania informacyjnego zorganizowanego w ramach ogłoszonego konkursu nr 32/POKL/7.2.1/2014         Transmisja on-line współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegowięcej
Archiwum transmisji on-line spotkania informacyjnego zorganizowanego w ramach ogłoszonego konkursu nr 43/POKL/8.1.2/2014 2014-04-11
    Archiwum transmisji on-line spotkania informacyjnego zorganizowanego w ramach ogłoszonego konkursu nr 43/POKL/8.1.2/2014         Transmisja on-line współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  więcej
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr 31/POKL/7.2.2/2013 2014-04-09
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (ułożonych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) w ramach  konkursu nr 31/POKL/7.2.2/2013 ogłoszonego w dniu 15 listopada 2013 r.  więcej
Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki 2014-04-09
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż 2 kwietnia 2014 r. minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zmiany dotyczą przede wszystkim kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem oraz ...więcej
Informacja nt. wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej złożonych w ramach konkursu nr 40/POKL/8.1.2/2013 2014-04-09
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje Informację nt. wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej złożonych w ramach konkursu nr 40/POKL/8.1.2/2013 ogłoszonego w dniu 18 września 2013 r.  więcej
Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu otwartego nr 40/POKL/8.1.2/2013 z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów. 2014-04-08
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w ramach konkursu otwartego nr 40/POKL/8.1.2/2013 z Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podpisana 1 umowa o dofinansowanie projektu nr:  UDA-POKL.08.01.02-18-032/13-00 z ...więcej
Dodatkowe wyjaśnienia dot. kryterium strategicznego w ramach konkursu nr 32/POKL/7.2.1/2014 2014-04-04
W związku z wątpliwościami związanymi z możliwością uzyskania punktów za spełnianie kryterium strategicznego nr 2 IP przedstawia wyjaśnienia dotyczące sposobu pomiaru wskaźnika, o którym mowa w kryterium, które brzmi:   Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby z obszarów gmin o odsetku ...więcej
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr 46/POKL/9.6.2/2013 2014-04-04
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (ułożonych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) w ramach  konkursu nr 46/POKL/9.6.2/2013 ogłoszonego w dniu 28 listopada 2013 r.  więcej

 · [1] · 2 · 
Archiwum aktualności
kwiecień 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego