Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
Strona główna
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:



data ostatniej aktualizacji:
2014-08-25
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach IV rundy konkursu nr 44/POKL/8.2.1/2014 2014-08-22
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (ułożonych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) w ramach  IV rundy konkursu nr 44/POKL/8.2.1/2014 ogłoszonego w dniu 31 marca 2014 r.więcej
Informacja miesięczna na temat trwania naboru i wykorzystania alokacji dotycząca konkursu otwartego nr 44/POKL/8.2.1/2014 z możliwością realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym 2014-08-11
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że trwa ogłoszony w dniu 31 marca 2014 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr 44/POKL/8.2.1/2014 z Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki. Na dzień 11 sierpnia 2014 r. nie została podpisana żadna umowa o dofinansowanie projektu, ...więcej
Informacja o trwającym konkursie otwartym nr 43/POKL/8.1.2/2014 z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów 2014-07-31
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że trwa ogłoszony w dniu 28 marca 2014 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr 43/POKL/8.1.2/2014 z Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   ...więcej
Ogłoszenie o konkursie otwartym nr 45/POKL/8.1.2/2014 2014-07-16
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs otwarty nr 45/POKL/8.1.2/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i ...więcej
Ogłoszenie o konkursie otwartym nr 44/POKL/8.2.1/2014 2014-03-31
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs otwarty nr 44/POKL/8.2.1/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie z możliwością realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki ...więcej
Informacja dotycząca korespondencji 2008-08-28
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przywiązuje dużą uwagę do opinii, uwag, informacji, zastrzeżeń itp. partnerów społecznych i klientów WUP dotyczących m.in. sposobu realizacji zadań, w tym oceny wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz poziomu i ...więcej
Archiwum aktualności
sierpień 2014
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego