Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
Strona główna
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2014-09-16
Informacja o zamknięciu konkursu otwartego nr 45/POKL/8.1.2/2014 z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów 2014-09-15
W związku z tym, iż łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach, które dotychczas uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną przekracza wartość kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem ...więcej
Zmieniona wersja Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-09-15
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż 9 września 2014 r. Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zatwierdził dokument Zasady finansowaniaProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Zasady wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r.   Zmiany dokumentu dotyczą w ...więcej
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach V rundy konkursu nr 44/POKL/8.2.1/2014 2014-09-11
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (ułożonych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) w ramach  V rundy konkursu nr 44/POKL/8.2.1/2014 ogłoszonego w dniu 31 marca 2014 r.  więcej
Harmonogram przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie konkurs otwarty nr 44/POKL/8.2.1/2014 (VII runda konkursowa) z możliwością realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym 2014-09-10
W związku z zamknięciem konkursu i tym samym zakończeniem naboru wniosków w ramach VII rundy konkursowej, konkursu otwartego nr 44/POKL/8.2.1/2014 z możliwością realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym – przekazujemy Państwu Szczegółowy harmonogram przeprowadzania dalszych etapów ...więcej
Informacja miesięczna na temat trwania naboru i wykorzystania alokacji dotycząca konkursu otwartego nr 44/POKL/8.2.1/2014 z możliwością realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym 2014-08-28
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że trwa ogłoszony w dniu 31 marca 2014 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr 44/POKL/8.2.1/2014 z Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki. Na dzień 28 sierpnia 2014 r. nie została podpisana żadna umowa o dofinansowanie projektu, ...więcej
Ogłoszenie o konkursie otwartym nr 45/POKL/8.1.2/2014 2014-07-16
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs otwarty nr 45/POKL/8.1.2/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i ...więcej
Informacja dotycząca korespondencji 2008-08-28
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przywiązuje dużą uwagę do opinii, uwag, informacji, zastrzeżeń itp. partnerów społecznych i klientów WUP dotyczących m.in. sposobu realizacji zadań, w tym oceny wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz poziomu i ...więcej
Archiwum aktualności
wrzesień 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego