Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
Strona główna
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2015-04-15
Udzielanie zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności 2015-03-20
Instytucja Zarządzająca PO KL (IZ PO KL) przygotowała informację dot. kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.   ...więcej
Nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki 2015-03-20
Od 1 marca 2015 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Zakres zmian wprowadzony w SzOP stanowi dostosowanie dokumentu do zmian wprowadzonych w PO KL i zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 13 stycznia 2015 r. W ramach PO KL ...więcej
Zwolnienie beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl 2015-01-07
W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w zakresie bazy ofert szkoleniowych, która pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych dostępna będzie dla beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja Zarządzająca PO ...więcej
Archiwum aktualności
kwiecień 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego