Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
Strona główna
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2014-11-25
Zwiększenie alokacji dla konkursu zamkniętego nr 46/POKL/9.6.2/2013 2014-11-25
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż kwota alokacji 2 500 000,00 zł dla konkursu zamkniętego nr 46/POKL/9.6.2/2013, ogłoszonego dnia 28 listopada 2013 r. na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie ...więcej
Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym „Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim ... 2014-11-21
Badanie pt. „Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020” było ...więcej
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach VII rundy konkursu nr 44/POKL/8.2.1/2014 2014-10-28
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (ułożonych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) w ramach  VII rundy konkursu nr 44/POKL/8.2.1/2014 ogłoszonego w dniu 31 marca 2014 r.  więcej
Archiwum aktualności
listopad 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego