Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
Strona główna
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2014-07-24
Zmiana dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 33/POKL/7.2.2/2014 2014-07-17
W związku ze zmianą wzorów umów o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr 33/POKL/7.2.2/2014 zmienione zostają załączniki do Dokumentacji konkursowej o numerach: 8.9, 8.9.1 oraz 8.9.2.   Do pobrania: Zmieniona Dokumentacja konkursowa - konkurs nr 33/POKL/7.2.2/2014  więcej
Spotkanie informacyjne organizowane w ramach nabór wniosków nr 2/9.1.1/2014 na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL - 29 lipca 2014 2014-07-17
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie naboru wniosków nr 2/9.1.1/2014 na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Spotkanie odbędzie się w ...więcej
Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL 2014-07-17
Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego PO KL ogłasza dodatkowy nabór wniosków nr 2/9.1.1/2014 na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.   Termin składania wniosków: 17 lipca 2014 r. – 11 ...więcej
Harmonogram przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie - konkurs otwarty nr 44/POKL/8.2.1/2014 (V runda konkursowa) z możliwością realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym 2014-07-17
W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach V rundy konkursowej w ramach konkursu otwartego nr 44/POKL/8.2.1/2014 z możliwością realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym – przekazujemy Państwu Szczegółowy harmonogram przeprowadzania dalszych etapów oceny wniosków o ...więcej
Informacja o trwającym konkursie otwartym nr 43/POKL/8.1.2/2014 z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów 2014-07-17
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że trwa ogłoszony w dniu 28 marca 2014 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr 43/POKL/8.1.2/2014 z Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał ...więcej
Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 45/POKL/8.1.2/2014 - 31.07.2014 2014-07-16
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 45/POKL/8.1.2/2014 ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Spotkanie odbędzie się w dniu  31 lipca 2014 r. o godz. 10:00 w Sali ...więcej
Ogłoszenie o konkursie otwartym nr 45/POKL/8.1.2/2014 2014-07-16
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs otwarty nr 45/POKL/8.1.2/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i ...więcej
Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 33/POKL/7.2.2/2014 - 06.08.2014 2014-07-15
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 33/POKL/7.2.2/2014 ogłoszonego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Spotkanie odbędzie się w dniu  6 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00 w Sali ...więcej
Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr 33/POKL/7.2.2/2014 2014-07-15
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 33/POKL/7.2.2/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie  7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu ...więcej
Zmiana Planów działania dla Piorytetów VII i VIII PO KL 2014-07-11
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO KL Plany działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów VII i VIII. Zmiany dotyczyły ogłoszenia dodatkowych konkursów w ramach Poddziałania 7.2.2 oraz 8.1.2.   Informujemy ponadto, iż z powodu braku ...więcej

 · [1] · 2 · 
Archiwum aktualności
lipiec 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego